Täitevkomitee

President:

Monika Haukanõmm

Liikmed:

Are Eller

Alar Õige

Rein Loik

Raul Aume

Kirsti Pedak

Kersti Aasmets

Toomas Sepp

Toomas Kasemaa