Eesti, Läti, Leedu ja Poola paralümpiakomiteed esitasid ühisavalduse sanktsioonide rakendamiseks Venemaa ja Valgevene suhtes

Ühisavaldusega toetatakse Ukraina rahvast ja paraolümpiavõistkonda

Eesti, Läti, Leedu ja Poola paralümpiakomiteed saatsid Rahvusvahelisele Paralümpiakomiteele (IPC) ühisavalduse sanktsioonide rakendamiseks Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede suhtes piiramatuks ajaks või vähemalt agressiooni lõpetamiseni Ukrainas.

"Oleme sügavalt häiritud Venemaa agressioonist vaba Ukraina ja tema inimeste vastu. Venemaa ja Valgevene on rikkunud kõiki inimlikkuse ja olümpiarahu põhimõtteid, Venemaa ei ähvarda ainult Ukrainat, vaid kogu demokraatlikku maailma nagu me tavatseme öelda.

ÜRO resolutsioon „kutsub kõiki liikmesriike tegema koostööd ROK-i ja IPC-ga oma püüdlustes kasutada sporti vahendina edendamaks rahu, dialoogi ja leppimist vaenupiirkondades olümpia ning paraolümpiamängude ajal ja järel.“ Venemaa on rikkunud olümpiarahu põhmõtteid kõige kohutavamal moel.

Kutsume üles viivitamatult tegutsema ning kehtestama sanktsioonid Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Vabariigi Paralümpiakomitee suhtes piiramatuks ajaks või vähemalt seni, kuni lõpeb agressioon demokraatlikus Ukrainas.

Viivitamatuid meetmeid on vajalikud osana demokraatliku maailma tugevast vastusest Venemaa agressioonile Ukraina elanike vastu ning austusest olümpiarahu suhtes.

Samuti peame tagama Ukraina delegatsioonile tee Pekingi 2022. aasta talimängudele. Kutsume kõiki riike üles pakkuma Ukraina parasportlastele viivitamatult humanitaar- ja rahalist abi," kirjutati ühisavalduses.

Ühisavaldusele kirjutasid alla Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm, Leedu Paralümpiakomitee president Mindaugas Bilius, Läti Paralümpiakomitee president Daida Dadzite ja Poola Paralümpiakomitee president Lukasz Szeliga.