Eesti Paralümpiakomitee sai lisajõudu

Märtsi viimasel nädalal täienes Eesti Paralümpiakomitee sekretariaat kolme uue töötajaga ning kollektiiv on nüüd viieliikmeline.

Spordidirektori ametisse asus Mihkel Joosing, kelle peamisteks ülesanneteks on sportlaste ettevalmistus- ja võistlusprogrammide koordineerimine ning spordidelegatsioonide juhtimine.

Liikumisharrastusjuhi ametikohal on Kaia Kollo, kelle tööülesanded hõlmavad liikumisharrastusprojektide elluviimist, puuetega inimeste kaasamist liikumisharrastusse ning kandepinna laiendamist.

Gertrud Alatare alustas kommunikatsioonijuhi ametikohal ning tema ülesannete hulka kuulub Paralümpiakomitee ja sportlaste nähtavuse tagamine meedias ning kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine.

Kõigi meie töötajatega saab ühendust võtta e-maili teel [eesnimi]@paralympic.ee.

Start uutele töötajatele on antud.
Fotol vasakult Kaia Kollo, Mihkel Joosing, Gertrud Alatare