EPK kuulutab välja stipendiumikonkursi

Eesti Paralümpiakomitee kuulutab välja avaliku stipendiumikonkursi Pariisi 2024 paraolümpiamängudele kandideerivatele sportlastele.

Kandideerida saab sportlane, kes:

  • Tegeleb Pariisi POM programmis oleva spordialaga
  • Omab sellel alal rahvusvahelist klassi

Kandidaadile stipendiumi määramise aluseks on kas:

  • Pariisi 2024 POM kvalifikatsiooniperioodil täidetud A- või B-norm või minimaalne kvalifikatsiooninorm või kvalifikatsiooni jooksvas edetabelis esimese 50% hulgas olemine

või

  • Aastal 2022 tehtud tulemus, milline on võrdne Pariisi 2024 POM vähemalt B-normiga või min.kvalifikatsiooni normi tulemusega või 2022 aastal edetabeli esimese 50% hulgas olemine.

Nõuetekohane avaldus (uus vorm SIIN!) esitada hiljemalt 23. märtsiks 2023 aadressile info@paralympic.ee.

Käesoleva konkursiga määrab juhatus ühtlasi esimesed kandidaadid Pariisi 2024 POM-ile.

EPK juhatuse otsusest teavitatakse konkursist osavõtjaid e-posti või telefoni teel.