IPC kongress lubas Venemaa ja Valgevene sportased neutraalsete sportlastena Pariisi paraolümpiale

Signe Falkenberg: IPC otsus valmistas sügava pettumuse

Rahvusvaheline Paralümpiakomitee (IPC) otsustas Bahreinis toimunud kongressil lubada Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalsete individuaalsportlastena 2024. aasta Pariisi paraolümpiamängudele.

Esmalt hääletati kongressil Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede liikmeõiguste peatamise osas kaheks aastaks. Häältega 74:65 otsustati Venemaa ega Valgevene õigusi mitte külmutada, erapooletuks jäid 13 liiget.

Teisel hääletusel otsustas IPC kongress Venemaa paralümpiakomitee õigused kaheks aastaks osaliselt peatada, kuid seda erandiga lubada riigi sportlastel esineda paraolümpiamängudel ja teistel suurvõistlustel neutraalsete individuaalsportlastena. Seejuures on keelatud kasutada riigi lippu, vappi, hümni ja muud sümboolikat. Poolt hääletasid 90 liiget, vastuhääli kogunes 56. Erapooletuks jäid kuus liiget. Samadel alustel lubati paraolümpiamängudele ka Valgevene sportlased.

"IPC kongressi tänane otsus valmistas meile sügava pettumuse! Oli tunda, et osade riikide esindajatele jäi probleem kaugeks. Nenditi, et sõjad ja konflikid on igal pool ning selline olevat tänapäeva elu. Meie jäime kindlaks oma otsusele, mille langetasime juba 2022. aasta veebruaris - agressoril ei ole kohta ülemaailmses paraolümpialiikumises," ütles Bahreinis kongressil viibiv Eesti Paralümpiakomitee peasekterär Signe Falkenberg.

IPC president Andrew Parsons hinnangul ei mõjuta IPC tänane otsus kahe nädala pärast Mumbais toimuvat Rahvusvahelise Olümpiakomitee istungit, mille päevakorras on venelaste ja valgevenelaste osalemine Pariisi olümpial. "Ma ei usu, et meie otsus ROK-i mõjutab. Mis puudutab mänge, siis operatiivsel tasandil töötame väga integreeritult, kuid oleme ikkagi erinevad organisatsioonid kahe erineva eeskirjaga. Nii et aeg-ajalt võime teha sarnastel teemadel erinevaid otsuseid," ütles Parsons Reutersi vahendusel.

"Mängude korralduskomitee ja Prantsusmaa valitsus on samuti teadlikud, et meil on kaks erinevat lähenemist, kui tegemist on Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemisega nii olümpiamängudel kui ka paraolümpiamängudel," lisas Parsons.