Muutustest Eesti Paralümpiakomitees

Aasta 2019. on toonud Eesti Paralümpiakomiteesse (EPK) mitmeid olulisi muudatusi. Kui varasemalt suunas Eesti puuetega inimeste spordipoliitikat ning rahastas EPK tegevusi ja parasporti Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond, siis pärast aastate pikkust selgitustööd ja vaidlusi oleme lõpuks leidnud oma loogilise kodu Kultuuriministeeriumi all, kuhu on koondunud kogu Eesti spordi teadlik ja terviklik juhtimine. Sellega tunnustati ka paraspordi kuulumist ühtsesse sportlaste perre.

Koostöös Kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga tegime ära suure töö Eesti paraspordi organisatsioonide töö analüüsimisel ning saavutasime selgema vaate edasiste arengusuundade osas. Eesti väiksuse juures on vajalik koondada jõud, lõpetada dubleerimine ning muuta paraspordi juhtimisstruktuur  lihtsamaks ning läbipaistvamaks. See on vajalik avalikkusele, et teavitada - kes me oleme ja mida me teeme.

Paraspordi rahastus püsis aastaid külmutatud olekus, mis andis selgelt tunda alates paraspordiga tegelevate inimeste arvus kui sportlikes tulemustes. Oli selge, et vajame lisaks oma tegevuste ümberhindamisele ning optimeerimisele nii rahastuse parandamist kui uute inimeste kaasamist alates paraspordi juhtimisest kuni kandepinna laiendamiseni. On rõõm tõdeda, et seda mõistsid ka otsustajad ning alates käesolevast aastast suurenes tuntavalt Eesti paraspordi riigipoolne rahastamine. Suurem rahastus toob ka suurema vastutuse. Varasematest aastatest on ilmnenud juhtumeid võistluste ebaselgetest rahastamistest. See on olnud põhjuseks, miks oleme põhjalikult analüüsinud toimunut ja asendanud endise rahastus- ja aruandlussüsteemi läbipaistvama ja sihtotstarbelisema korraga.

Senini on olnud laialt levinud arvamus ja praktika, et parasporti on võimalik korraldada ja arendada vabatahtliku töö alusel. Kuid pelgalt vabatahtlikkuse alusel korraldatult parasport ei arene edasi nii nagu tahame, sest puudub järjepidevus ja kindlustunne. Senini on EPK-l nappinud jõudu hallata ja arendada liikumisharrastust, toetada parasportlaste järelkasvu tekkimist ning tippude arengut, lisaks olla seejuures avatud kogu ühiskonnale. 

Rahastuse paranemine on loonud meile võimaluse võtta ette uued töövaldkonnad - toetada paremini tippsportlasi, arendada liikumisharrastust kogu Eestis ja suurendada üldsuse teadlikkust paraspordist - ja neid vedavad töötajad annavad suurema kindluse sportlaste järelkasvu ja alade kandepinna laiendamiseks. Meie suurem nähtavus avalikus ruumis annab võimaluse ühiskonna teadlikkuse kasvatamiseks ning paraspordi mõistmiseks ja tunnustamiseks.