Nõuded spordi- ja treeningtöö korraldamiseks eriolukorras

Eriolukorra nõuded spordiklubidele, -koolidele ja -alaliitudele.

Peamine: 

 • järgida eriolukorraks väljakuulutatud reegleid;
 • järgida Eriolukorra juhi, Valitsuse ja Terviseameti ettekirjutusi ja soovitusi. 

Sporditegevusega seoses kuni 1. maini:

 • keelatud on organiseeritud huvi- ja treeningtegevus, sh ühistreeningud;
 • keelatud on spordi- ja liikumisvõistluste ja -ürituste korraldamine;
 • vastavalt eriolukorra juhi 14. märtsi korraldusele kehtib liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades.
  Juhul kui asutusel on hooneid ja teenuseid, mis selle määratluse alla kuuluvad, siis need on eriolukorras keelatud.
  Eriolukorra ajal tohivad nendes rajatistes viibida ainult nimetatud asutuste töötajad;
 • ka vabas õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi; 
 • treening- ja sporditegevuses kasutatavad vahendid ei tohi olla ühiskasutuses, kasutada tohib ainult isiklikke vahendeid;
 • mitte korraldada koolitusi ega muid kokkusaamisi; 
 • vajadusel võib korraldada ja juhendada individuaalseid treeninguid ohututes välitingimustes;
 • soovitav on koostada ja saata individuaalse treenimise soovitused ja plaanid e-sidevahendite teel;
 • treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine, töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras;
 • paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni ei korraldata.

Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?
Vabas õhus asuvatele spordirajatistele ei ole keeldu rakendatud ning need on sarnaselt tervise- ja looduslike õpperadadega lubatud. Sellegipoolest on oluline, et rajatise omanikud teevad kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki Eriolukorra juhi korraldusi ja Terviseameti soovitusi. Samuti peab rajatise haldaja tagama, et seal toimuvad tegevused ei lähe vastuollu kehtestatud piirangutega.

Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused.

Lisaks tuleb tegutseda vastavalt eile (24.03) vastu võetud piirangutega:

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.

Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. 


Rohkem infot: www.valitsus.ee ja www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond

 

Allikas: https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/soovitused-spordiklubidele-koolidele-ja-alaliitudele