SPK, VAU ja EPK pidasid nõu kuidas arendada tugevat paraspordiorganisatsiooni

Neljapäeval 9. mail toimus Tallinnas Soome Paralümpiakomitee (SPK), Soome Vammaisurheilu ja -liikunta liidu (VAU) ja Eesti Paralümpiakomitee (EPK) seminar, kus soomlased jagasid oma kogemusi tugeva ning ühtse paraspordiorganisatsioonini jõudmisel Soomes.

Põhjanaabrite kogemused kuluvad marjaks ära, sest ka Eestis on hetkel arutluse all paraspordiorganisatsioonide töö uutele alustele viimine. Sealhulgas on üheks võimalikuks stsenaariumiks paraspordiorganisatsioonide ühinemine üheks tugevaks organisatsiooniks.

Päeva jooksul jagati palju häid nõuandeid ning ka hoiatusi vigade osas, mida naabrite kogemuse kohaselt oleks mõistlik vältida. Tutvuti põhjalikumalt Soome paraspordiorganisatsioonide ajalooga ning saadi uusi teadmisi sellest, kuidas on välja kujunenud tänane struktuur.

Lisaks lahkasid kohalolijad väikestes töörühmades erinevaid küsimusi ja probleeme ning küsiti erinevaid küsimusi, samuti said töörühmad välja pakkuda oma nägemuse sellest, kuidas võiks Eesti paraspordiorganisatsioonid edasi liikuda. Eestlased ja soomlased on ikka olnud head sõbrad ning teinud koostööd ka paraspordi alal ja seekordne ühisseminar kinnitas veelkord, kui sarnased võivad olla meie probleemid ning hirmud, aga ka arusaamad tugevast paraspordiorganisatsioonist.

Tugeva paraspordiorganisatsiooni arendamist Eestist toetab Agitos Foundation, mis tegeleb paraspordi arendamisega Rahvusvahelises Paralümpiakomitees.