Spordiklubi Nord ja Eesti Paralümpiakomitee kuuluvatad taas välja kevadise liikumisväljakutse

Üheskoos kutsutakse kõiki tähistama käimasolevat Liikumisaastat

Liikumisaasta raames korraldab Spordiklubi Nord taas kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse, mille raames Eesti Paralümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi. Ettevõtmises saab osaleda igaüks!

Konkursi eesmärk on tunnustada ja innustada puudega inimesi, kelle suureks sooviks on harrastada mõnd paraspordiala või inimesi, kes tegelevad paraolümpialiikumise* edendamisega Eestis.

Ajakava

3. aprill: EPK kuulutab konkursi Spordklubi Nord (edaspidi SK Nord) liikumisväljakutse stipendiaatide kohtadele;

3. - 17. aprill: toimub stipendiaatide kohtadele kandideerimine;

18.- 21. aprill: liikumisväljakutse stipendiaatide valimine (Spordklubi Nord + EPK), stipendiaate on maksimaalselt kuus;

21. aprill: Spordklubi Nord liikumisväljakutse stipendiaatide väljakuulutamine;

24.– 30. aprill: Spordklubi Nord liikumisväljakutse 2023 ning stipendiumite kogumine;

1.– 8. mai: Spordklubi Nord liikumisväljakutse stipendiumite väljakuulutamine ja väljamaksmine;

8. mai - 31. detsember 2023: stipendiumi kasutamise periood

Stipendiaatide kohtadele ootame kandideerima paraspordi harrastajaid ja edendajaid, kes:

 • otsivad lisavahendeid treeningutel osalemiseks;
 • soovivad soetada endale vajalikku spordivahendit;
 • soovivad osaleda mõnel paraspordi võistlusel, mille kulusid Eesti Paralümpiakomitee (EPK) ei kata; 
 • soovivad korraldada kohalikku paraolümpialiikumist tutvustavat üritust või võistlust;
 • soovivad osaleda mõnel (para)spordi teemalisel koolitusel;
 • soovivad  mõnel muul viisil paraolümpialiikumist edendada.

Spordiklubi Nord valib koostöös EPK ja teiste liikumisväljakutses osalevate spordiklubide esindajatega välja need ideed/kandidaadid, kellest saavad kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse stipendiaadid.

Spordiklubi Nord spordidirektori Gerd Kanteri sõnul on nende iga-aastane liikumisväljakutse muutunud üha populaarsemaks: "Oleme kaasanud oma väljakutsesse spordiklubisid üle Eesti. Sel aastal teeme liikumisväljakutse raames koostööd Eesti Paralümpiakomiteega." Ta lisab: "Meie eesmärk on, et sport oleks kõigile kättesaadav ja võimalik, pakuks rõõmu ning rahulolu. Sest nii elavad inimesed tervislikuma ja pikema elu. Selle aasta liikumisväljakutse raames saamegi üheskoos liikudes toetada neid sportlasi ja harrastajaid, kelle liikumine on mingil põhjusel raskendatud".

Kutsume kõiki kaasa liikuma ja seeläbi toetama parasporti!

Liikumisväljakutse stipendiumi jagamise üldpõhimõtted:

 • Stipendiumi eesmärk on innustada puudega inimesi harrastama mõnd paraspordiala. Saadud stipendiumi võib stipendiaat kasutada näiteks treeningkulude katteks, spordivahendite soetamiseks, koolituseks, transpordiks jne.
 • Stipendiumit võivad taotleda kõik liikumis-, nägemis- või kerge intellektipuudega harrastajad või inimesed, kes edendavad paraolümpialiikumist.
 • Enamasti on paraspordi harrastamisse kaasatud ka palju tugipersonali või pereliikmeid, sõpru. Seega võib stipendiumi taotleda ka grupile. Grupi suurusele piiranguid ei seata.

Valitud stipendiaadid avalikustatakse hiljemalt 21. aprill EPK kodulehel.

Stipendium kantakse stipendiaadi pangaarvele. 

Stipendiumi kasutamise periood on 8. mai - 31. detsember 2023.

Stipendium makstakse välja vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Stipendiumi taotlemise tingimused

Stipendiumi saamiseks tuleb kandidaadil:

 • Täita ära stipendiumi taotluse avaldus hiljemalt 17. aprilliks 2023 (k.a). Avalduse vorm (Google Drives) on leitav SIIT.  Avalduse võib ka alla laadida SIIT ning koos vajalike lisadega saata WeTransfer`i kaudu aadressile kaia@paralympic.ee;
 • Esitada konkursi tähtajaks enesetutvustus või idee kirjeldus (kuni 1800 tähemärki koos tühikutega), milleks stipendiumit kasutatakse. Palume lisada taotlusele pilte, videoid vms tutvustavat materjali, mida EPK võib kasutada liikumisväljakutse veebilehel;
 • Soovitavalt esitada treeneri/õpetaja/juhendaja/tugiisiku soovituskiri (kuni 900 tähemärki koos tühikutega), miks just see kandidaat/idee on stipendiumi vääriline.

Stipendiumite suurused

Spordiklubi Nord liikumisväljakutses osalejad ning teiste kanalite kaudu jõudnud inimesed saavad soovi korral oma valitud stipendiaatidele annetada vabalt valitud summa. 

Kõikide stipendiaatide info koos kirjeldustega on alates liikumisväljakutse algusest leitav EPK kodulehel. Kirjelduste juures on pangalingid, mille kaudu on kõikidel soovijatel võimalik teha annetus vabalt valitud summas.

Igal stipendiaadil on võimalik/soovitatav ise oma profiili võimalikult aktiivselt jagada erinevates (sotsiaal-)meedia kanalites, et endale koguda suuremat stipendiumi.

Stipendiaatide valimise põhimõtted

 • vastavus stipendiumikonkursi tingmustele
 • avalduse põhjalikkus 
 • taotluse sisukus

Stipendiaatide avalikustamine:

Stipendiumi saaja(d) valib välja EPK koos Spordiklubi Nordi ning teiste liikumisväljakutses osalevate spordiklubide esindajatega hiljemalt 21. aprill 2023 ning kõik stipendiumi saajad avalikustatakse EPK kodulehel ning sotsiaalmeedia kanalites.

Stipendiumile kandideerijaid teavitatakse konkursi tulemustest e-kirja teel.  

Lisainfo ja küsimused stipendiumi taotlemise kohta:

Kaia Kollo
Eesti Paralümpiakomitee, liikumisharrastuse juht
Spordiklubi Nord ja EPK kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse stipendiumikonkursi koordinaator
kaia@paralympic.ee
+372 52 636 83

Lisainfo ja küsimused liikumisväljakutse kohta:

Markus Kamps
Spordiklubi Nord, Turunduse ja kommunikatsiooni juht
Spordiklubi Nord ja EPK kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse stipendiumikonkursi kaaskoordinaator
markus@sknord.ee
+372 5168 486