Sportlastel on võimalus kandideerida mitmele stipendiumile

Oktoobris lõpeb kandideerimine kolmele sportlastele mõeldud stipendiumile. Kandideerima ootavad tulevase treeneri stipendium, ERGO noorsportlase stipendium ja Tradehouse noorsportlase stipendium.

Tulevase treeneri stipendium
EOK ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus on välja kuulutanud stipendiumi treenerite järelkasvu edendamiseks. Tulevase treeneri stipendiumi eesmärk on luua noortele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks. Stipendiumile on oodatud kandideerima üliõpilased, kes õpivad treenerikutse taotlemist võimaldavada ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti või välisriigi ülikooli bakalaureuse taseme vähemalt teisel õppeaastal. Oluline on sealjuures, et stipendiaadid plaaniksid rakendada omandatud teadmisi ning oskusi treeneritöös. 
Kandideerimise tingimused ja muu oluline info: https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/avatud-on-tulevase-treeneri-stipendiumikonkurss
Kandideerimise tähtaeg: 5. oktoober 2020.

ERGO noorsportlase stipendium 2020
ERGO annab oma panuse noorte spordiharrastuse toetuseks. Stipendiumi eesmärk on toetada lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.
Kandideerimise tingimused ja muu oluline info: https://www.ergo.ee/noorsportlane2020
Kandideerimise tähtaeg: 9. oktoober 2020.

Tradehouse noorsportlase stipendium
Stipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada lootustandvate noorsportlaste ettevalmistus ja osalemist kohalikel ning rahvusvahelistel võistlustel.
Kandideerimise tingimused ja muu oluline info: https://tradehouse.ee/stipendium/
Kandideerimise tähtaeg: 19. oktoober 2020.