Valitsus kehtestas koroonaviiruse tõrjeks rangemad piirangud

Valitsus kinnitas 26. veebruaril e-istungil eri valdkondades senisest rangemad meetmed, et piirata koroonaviiruse leviku üha kiirenevat kasvu, uued nõuded kehtivad 28. märtsini. Alates 3. märtsist peavad publikule uksed sulgema enamik kultuuriasutusi, nende hulgas nii teatrid, kinod kui ka muuseumid.

Huviharidus, -tegevus, täiendkoolitus, -õpe ja noorsootöö ja sport
Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole kuni 28. märtsini rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud. Lubatud on tegevusi või treeninguid teha kas üksi või kahekesi, näiteks personaaltreeneri või treeningpartneriga, hoides teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele. Spordialadel, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennises, on lubatud ka paarismängud.

Kui seni tuli sisetingimustes tagada, et ruumi täitumus ei oleks rohkem kui 50 protsenti, siis alates 3. märtsist väheneb lubatud täitumus 25 protsendile. Et tagada piisav hajutatus ja ohutus, eelkõige vältida teiste inimestega kokkupuuteid, on soovitatav tagada iga harrastajapaari kohta 20 ruutmeetri suurune ala, kus tegevusi ellu viia.

Välitingimustes sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele hakkab 3. märtsist kehtima kord, mille järgi on lubatud koos juhendajaga senise 50 asemel kuni 10-inimeselised rühmad, kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

Piirangud ei kehti sama lasteaiarühma lastele, kes on igapäevaselt koos samas rühmas, ja nendele õpilastele, kellel on lubatud õppehoonetes viibida ja kes õpivad samas klassis, kuna puutuvad niigi igapäevaselt kokku. Samuti ei kohaldu piirangud professionaalsele sporditegevusele ning puuetega inimeste tegevustele.

Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused ei ole üldjuhul lubatud. Lubatud on üksnes pealtvaatajateta spordivõistlused, kus osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike alade esi- ja meistriliigade mängijad.

Avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, meelelahutus
Siseruumides ei ole 3.–28. märtsini lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi ning nii statsionaarsete istekohtadega kui ka statsionaarsete istekohtadeta avalikke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse. Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid üritusi, kus ei osale teisi inimesi peale esinejate ja ülekande tegemiseks vajaliku personali. Osalejad peavad siiski kinni pidama 2+2 reeglist ja järgima desinfitseerimisnõudeid.

Samuti ei ole 3.–28. märtsini lubatud viibida ja liikuda meelelahutusteenuse osutamise kohtades, näiteks kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis või laste mängutoas, ning muuseumides ja näituseasutustes.

Välitingimustes on meelelahutus, jumalateenistused, üritused ja koosolekud, samuti muuseumide ja näituste külastamine lubatud kuni 10 inimesega rühmas. Seejuures tuleb tagada, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Ajavahemikus kella 21–06 ei tohi üritusi korraldada.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad
Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates ei ole kuni 28. märtsini lubatud üldjuhul viibida. Nendes asutustes tohib siiski liikuda teenindussaalides, näiteks juuksuri- või maniküürisalongis, kasutada majutusteenust ja külastada söögikohta, kui järgitakse korralduses nendele asutustele üldiselt kehtestatud reegleid. Ka on lubatud individuaalseks ujumiseks kasutada siseujumisbasseine.

Haridus
Üldhariduskoolide õppehoonetes jätkub 1.–28. märtsini tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Teised õpilased ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda. Õppehoonetes viibimise keeld kehtib alates esmaspäevast ka kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides.

Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Õpperuumides viibimisel tuleb tagada inimeste hajutamine ning väljaspool õpperuumi tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Hajutamise nõue ning muud viiruse leviku ennetamiseks vajalikud meetmed kehtivad nii õppijatele kui ka personalile. Samuti peab haridusasutus tagama, et vanemad õpilased, õpetajad ja kõik teised töötajad kannaksid maski. Alla 12-aastased lapsed maski kandma ei pea.

Piirangud ei kehti koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel, samuti puudega inimeste tegevustele. Ka ei kohaldata piiranguid haridusasutustes, kus on eraldi klassid hariduslike erivajadustega õpilastele või õpilasele, kes vajab tugiteenuseid.

Toitlustus
Söögikohad võivad alates 3. märtsist avatud olla mitte kauem kui kella 18ni, misjärel jääb lubatuks vaid toidu kaasamüük. Kehtima jääb 50-protsendilise täitumuse reegel, mis tähendab, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis tohib täidetud olla kuni 50 protsenti klientidele ette nähtud pinnast. Lisaks tuleb söögikohtades järgida 2+2 reeglit ehk liikuda kahekesi ja hoida teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele. Samuti tuleb söögikohtades liikudes kanda maski.

Lahtiolekuaja ja täitumuse piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal. Lahtiolekuaja piirang ei kehti ka rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal, rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvas müügikohas ning parvlaeval. Samuti ei kehti lahtiolekuaja piirang tanklas, kui teenuse osutaja tagab, et kliendid ei tarbi kohapeal toitu ega jooki.

Valitsus kehtestas täiendavad meetmed, kuna koroonaviirus levib laialdaselt kõikjal Eestis ja haigestumuse intensiivsus on väga suur. Täiendavate meetmete eesmärk on senisest enam vähendada inimeste kokkupuuteid, vältida suuremate hulkade inimeste koosviibimist ja seeläbi viiruse levimist.

Palume jälgida Kultuuriministeeriumi kodulehekülge, kuhu ilmuvad esimesel võimalusel uuendatud juhendid.